Legacy Golf Course

7037 Washington 262
Othello, WA 99344

Phone: 509-346-9491